Szkoła Podstawowa nr 41
Szkoła Podstawowa nr 41
im. Józefa Wieczorka
ul. Gierałtowskiego 15
41-700 Ruda ¦l±ska
tel.: 322481828
www.sp41.duu.pl
www.sp41.bipinfo.pl
e-mail: 

  


DEKALOG BEZPIECZNYCH PRZERWWykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015   

Osięgnięcia klas SPORTOWYCH

Regulamin KLAS SPORTOWYCH Szkoły Podstawowej nr 41


Nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły bez przemocy"


Nasza szkoła bierze udział w akcji "WARTO BYĆ DOBRYM"

Największe sukcesy uczniów klas sportowych i absolwentów SP 41 w zapasach

Projekt Edukacyjny: "Pierwsze uczniowskie do_wiadczenia drogą do wiedzy"

Nauczyciele matematyki przystąpili do programu "LEPSZA SZKOŁA"


1 lekcja 8:00-8:45
2 lekcja 8:55-9:40
3 lekcja 9:50-10:35
4 lekcja 10:45-11:30
5 lekcja 11:50-12:35
6 lekcja 12:50-13:35
7 lekcja 13:40-14:25
8 lekcja 14:30-15:15
9 lekcja 15:20-16:05